Разкриха пет кабинета за COVID-19 във Враца

Разкриха пет кабинета за COVID-19 във Враца

Към 23 септември на територията на област Враца, по договор с НЗОК/РЗОК Враца функционират 5 специализирани кабинети, обособени към структури на медицински центрове / т.нар. „КОВИД ЗОНИ“/, в които се осъществяват няколко дейности. Това са медицинско обслужване на пациенти със съмнение за COVID-19, в което се преглеждат пациенти, както насочени от ОПЛ, така и самонасочили се, независимо от здравноосигурителният им статус; медицинско обслужване на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден  COVID-19, съответно поставена основна диагноза с код U07.1, верифициран в Националната информационна система за борба с КОВИД 19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването.

При необходимост лекуващият лекар от тези кабинети може да назначи лекарствени продукти за домашно лечение, показани за състоянието на пациента, посочени в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ (Еnoxaparin, Clopidogrel, Dexamethasone,  Cefuroxime, Azithromycin, Levofloxacin, Budesonide).

Лечебните заведения и адресите, на които функционират специализираните кабинети, са в МЦ „Нов медицински център“ ЕООД, ДКЦ -I- Враца ЕООД, МЦ „Св. Ана“ ООД, МЦ „Медицински център 1 – Бяла Слатина“ ЕООД и МЦ „Здраве 1“ ООД в Козлодуй.
2021-09-23 12:51:42