Врачански учители споделиха добри практики в Турция

Врачански учители споделиха добри практики в Турция

 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца осъществи първата среща по проект  2020-1-TR01-KA226-SCH-098532, “Multi-Perspective Approach towards e-learning в периода 01.09.2019- 03.09.2021 в гр. Гебзе, Турция. Участници бяха трима учители от училището. Срещата бе с организационен характер с цел вземане на решения за останалите мобилности и цялостното протичане на проекта. Основната му цел е цялостният анализ на нуждите, възникнали в процеса на учене и преподаване в условията на пандемия и споделяне на добри практики и решения на международно ниво.  Заедно с партньорите от Италия, Турция, Северна Македония и Румъния учителите изработиха модели за лого на проекта и обсъдиха различни идеи за предстоящите срещи.

 

 

 


2
3
4


2021-09-20 11:37:48