Гости от АЕЦ и ДП РАО на първия учебен ден в Козлодуй

Гости от АЕЦ и ДП РАО на първия учебен ден в Козлодуй

С много вълнение стартира новата учебна 2021-2022г.в професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов". По стара традиция осмокласниците прекрачиха училищния праг, след като директорът на училището инж. Снежина Цветанова изля менче с вода и им пожела на добър час. Тържеството уважиха гости и партньори на институцията: Любен Маринов - изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, Владимир Лалев- директор "Персонал и учебно-тренировъчен център" в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Маргарита Михайлова- началник на отдел "Планиране и подбор на персонала", Невена Величкова-ръководител на сектор "Планиране на персонала", Габриела Гонова- организатор в Информационен център ДПРАО, Лилия Димитрова- директор Дирекция"Устройство на територията" в община Козлодуй.


2
3
4


2021-09-15 13:40:14