Удариха звънеца за 797 ученика в СУ „Христо Ботев“

Удариха звънецът за 797 ученика в СУ „Христо Ботев“

С кратко тържество врачанското СУ „Христо Ботев“ даде старт на новата учебна година. Прага на учебното заведение прекрачиха 797 ученици, разпределени в 31 паралелки от I до XII клас. Учениците, обхванати в целодневно обучение са 303, обособени в 14 полуинтернатни групи, от които в 1-4 клас: 8 групи със записани 177 ученици, а в 5-7 клас: 6 групи със 126 ученици. Новият прием бе реализиран успешно: две паралелки първи клас, четири - пети клас, и една паралелка след завършен 7. клас: профилирана паралелка с профил „Обществени науки“.

Въпреки предизвикателството, обусловено от продължаващата епидемична обстановка, институцията „Христо Ботев“ е амбицирана за пореден път да докаже своето ниво, стъпвайки на традициите и на иновативните методи на обучение. Училищната среда е приведена в пълна готовност за присъствени учебни занятия на учениците, съгласно нормативните изисквания на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, а методологията на обучението в електронна среда от разстояние е вече ефективно приложена за своевременно преминаване при необходимост.  

През месец май 2022 г. Средно училище „Христо Ботев“ – Враца ще чества своя 200-годишен юбилей от създаването на Първото светско училище в град Враца, 175 години от преобразуването му в класно училище и 115 години от обявяване на Врачанска Пълна окръжна мъжка гимназия.

„В настоящото време на изпитание полетът на духа е нашето спасение, и затова смятаме, че е изключително важно поддържането на културните традиции живи и действени. Още от създаването си през 1822 година, Средно училище “Христо Ботев“ - Враца успешно изпълнява своята уникална мисия да съхрани най-добрия педагогически опит и да го съчетае с образователните иновации.”, сподели с гордост директорът на учебното заведение Виктор Кръстев.


1
2
3
4


2021-09-15 17:17:30