КОЦ-Враца търси да назначи 2 медицински сестри

КОЦ-Враца търси да назначи 2 медицински сестри

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА ЕООД

 О Б Я В А

 

 „КОЦ – ВРАЦА„ ЕООД, обявява следните свободни работни места в отделение „Гастроентерология“:

 медицински сестри – 2 бр.

 

Изисквания за заемане на длъжността „ Медицинска  сестра“

 

  • Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ по специалността медицинска сестра
  • Минимум 1 година трудов стаж като медицинска сестра
  • Компютърна грамотност

 

 

   Необходими  документи  за кандидатстване:

      1.Автобиография

      2.Диплома за завършено образование

      3.Мотивационно писмо

      4.Удостоверение за компютърна грамотност

      5.Удостоверение за трудов стаж и/или копие от трудова книжка

 

 

            Срокът за подаване на документите е до 15:00 часа на 04.10.2021 г. включително в сградата на „КОЦ – ВРАЦА“ЕООД, сектор „Човешки ресурси и общо деловодство“.

 

            С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраният кандидат се назначава на длъжността с трудов договор за неопределено време с 6 -месечен изпитателен срок.

 

 

                                                               
2021-09-14 11:51:34