Училище от Кнежа спечели проект на две министерства

Училище от Кнежа спечели проект на две министерства

ПГЗ "Стефан Цанов" в Кнежа е сред училищата спечелили проект по НП на Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната -„Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ за реализиране през учебната 2021-2022 година. Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура.
2021-09-08 09:52:43