Община Кнежа посрещна делегации от 17 държави

Община Кнежа посрещна делегации от 17 държави

Община Кнежа посрещна делегации от 17 държави по проект „Европа на многообразието - интеграция и социализация на мигрантите“ в рамките на програма „Европа за граждани“.  В ресторант „Хибрид“ се проведе опознавателен блок. Всяка от държавите-участници представи своята страна чрез презентация, в резултат, на което се обмениха ценности, история, култура и опит.

Днес се състоя официална церемония по подписване на договор за побратимяване на Община Кнежа с общини и организации от: България, Испания, Франция, Германия, Унгария, Италия, Малта, Латвия, Португалия, Естония, Словакия, Полша, Швеция, Румъния, Хърватия, Гърция и Кипър.

„С този договор поставихме началото на добри международни отношения, бъдеща реализация на съвместни проекти и общи действия на партньорите в областта на интеграцията и социализацията на мигрантите.“, заяви кметът на Кнежа Илийчо Лачовски.


1
2
3
4
5


2021-09-01 14:38:39