Километри тротоари са изградени в Криводол и селата за улеснение на жителите им

Километри тротоари са изградени в Криводол и селата за улеснение на жителите им2021-08-29 09:06:42