Решено! Въвеждат платено паркиране в Мездра

Решено! Въвеждат платено паркиране в Мездра

 

Общинският съвет прие наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Мездра. Решението беше взето на августовската сесия на местния парламент с 12 гласа „за“, 5 „против“ и 3 „Въздържал се“ от присъстващите в залата 20 съветници.

С новата наредба на територията на гр. Мездра се определят райони, улици и пътища или части от тях за зони за платено паркиране в определени часове от денонощието на ППС с допустима максимална маса до 2,5 т. и автобуси до 12 пътнически места. Параметрите на зоните за платено паркиране в т. нар. „Синя зона“ са следните:

  • 1.1 Район 1 - граници на района: изток - кръгово движение на ул. „Христо Ботев“, запад - ул. „Янко Сакъзов“, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия Мездра - София, зони за платено паркиране в Район 1: ул. „Христо Ботев“, ул. „Софроний“, ул. „Марин Дринов“;
  • 1.2 Район 2 - граници на района: изток - сградата на Община Мездра, запад - кръгово движение на ул. „Христо Ботев“, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - жп линия Мездра - София, зони за платено паркиране в Район 2: от кръгово движение на ул. „Христо Ботев“ до служебния паркинг пред сградата на Община Мездра, ул. „Иван Вазов“, ул. „Паисий“, ул. „Просвета“;
  • 1.3 Район 3 - граници на района: изток - ул. „Динко Петров“, запад - пл. „България“, север - ул. „Св. св. Кирил и Методий“, юг - жп гара Мездра, зони за платено паркиране в Район 3: паркинг южно от Хотел „Родина“, паркинг северно от Хотел „Родина“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Шипка“, ул. „Родопи“;

1.4 Район 4 - граници на района: изток - ул. „Динко Петров“, запад - Пощенска станция - Мездра, север - ул. „Ал. Стамболийски“, юг - ул. „Родопи“, зони за платено паркиране в Район 4: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в отсечката от пощата до ул. „Динко Петров“, ул. „Христо Смирненски“ в отсечката от пощата до ул. „Динко Петров“, ул. „Динко Петров“.

Дневният и часови режим за работа на зоните за платено паркиране ще бъде от 8:00 до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

Цените за платено паркиране и абонамент са следните:

  1. Паркиране в зона за платено паркиране - 1 лв./час.
  2. Паркиране в режим на паркиране „Седмичен“ - 30 лв.,

2.1. Паркиране в режим паркиране „Месечен абонамент“ - 70 лв.. месец,

2.2. Годишен абонамент - 500 лв.

  1. Паркиране в режим на паркиране „Месечен абонамент за район“ - 60 лв./месец,

3.1 Паркиране в режим на паркиране „Годишен абонамент в район“ - 400 лв.;

  1. Паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ - 120 лв./месец;
  2. Паркиране в режим на паркиране „Локално преференциално паркиране“:

5.1. Седмична такса - 10 лв.,

5.2. Месечна такса - 20 лв.,

5.3. Шестмесечна такса - 70 лв.,

5.4. Годишна такса - 120 лв.

Заплащането на такса за почасово паркиране в зоните за платено паркиране ще става чрез предварително закупен от водача електронен талон или чрез изпращане на кратно съобщение (SMS) на мобилен оператор.

ППС, което е паркирано в зона за платено паркиране без да е заплатена дължимата цена, ще бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба“.

Глобата за паркиране на ППС в нарушение на правилата за паркиране в зоните за платено паркиране е от 10 до 50 лв., а за отстраняване, повреждане или унищожаване на „скоба“ - от 200 до 500 лв.

„Синята зона“ за платено паркиране в гр. Мездра ще влезе в действие след краткосрочен технически период, необходим за нейното въвеждане.

 


2


2021-08-27 13:15:41