Христо Доков и Димитър Димитров са победители в турнир по шах в Криводол

Христо Доков и Димитър Димитров са победители в турнир по шах в Криводол

Под патронажа на кмета на Община Криводол Христо Доков Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе турнир по шахмат за деца. Участниците се състезаваха в две възрастови гупи от 9 до 13 г. и от 14 до 18 г., като играха по системата „всеки срещу всеки”. Победител в първа възрастова група е Христо Доков на 11 г. , второ място зае Силвестър Мартинов на 13 г. и третото място е за Мария Иванова на 12 г. За поредна година 17 годишния Димитър Димитров е победител във втора възрастова група. На второ място е Тони Спиридонов на 14 г. и на трето място - Георги Борисов на 16 г. Кметът на Община Криводол Христо Доков връчи преходна купа на победителите и грамоти за призьорите. Всички участници получиха парични награди. МКБППМН изказва благодарност на спонсорите на турнира „Хаджийски и фамилия“ ЕООД с управител Георги Хаджийски и „Цено Спасов 2009“ ЕООД с управител Цено Спасов.


сн.1


2021-08-26 17:39:01