Читалището в Боденец с нов облик, помогнаха и доброволци

Читалището в Боденец с нов облик, помогнаха и доброволци

Завърши изпълнението на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Просвета-1923“ при Кметство Боденец“. Той беше реализиран по Програма „Малки местни инициативи - Мездра 2020“, одобрена за финансиране от Общинския съвет. Проектът е на обща стойност 4 824 лв., 3 824 лв. от които са отпуснати целево от общинския бюджет, а останалите 1 000 лв. са собствени средства, осигурени от боденското читалище.

Основните дейности, изпълнени по проекта, са цялостна подмяна на амортизираната дървена дограма на залата със 7 бр. нови PVC прозорци + комарници и стъклопакет, демонтаж на старата входна врата и подмяната й с нова, измазване и „обръщане“ на монтираните нови прозорци и на новата входна врата.

С доброволен труд в ремонта на помещението се включиха местните жители Владимир Иванов, Цветелин Тодоров, Йохан Любомиров, Илиян Димитров, Бисер Тошев, Стоян Лилов и Росен Тошев, информира секретарят на НЧ „Просвета-1923“ Анелия Иванчева. Активно участие при реализирането на проекта взеха също кметът на селото Емил Иванчев, ст. специалистът „АОН“ Яничка Бебева и останалите работещи в Кметство Боденец.

С внедряването на мерки за енергийна ефективност напълно е обновен обликът на сградата и е подобрен комфортът на нейните ползватели. В резултат: читалищният салон вече напълно е пригоден за провеждане на общоселски тържества и на други мероприятия, с което в огромна степен ще се подобри нивото на социалния живот на жителите на селото.

Не на последно място, чрез реализирането на този проект ще бъде намалено потреблението на енергия за отопление на помещението.  

 
2021-08-18 10:54:44