Ограничават достъпа до пазара в Мездра

Ограничават достъпа до пазара в Мездра

Във връзка с извършването на строително-ремонтни работи по инвестиционен проект „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околно пространство в гр. Мездра“, Община Мездра съобщава, че, считано от 19 август 2021 г. (четвъртък), временно ще бъде ограничен достъпът на търговци и на земеделски производители до западната част на общинския пазар в гр. Мездра (района на паркинга). Останалите площи от пазара ще продължат да се ползват по предназначение.

За целта ще бъдат осигурени допълнителни места за извършване на търговска дейност по протежение на улица „Индустриална“ и в зелените площи в пешеходната алея на левия бряг на река Моравишка.

Организацията по разполагането на търговците и производителите е възложена на Общинско предприятие „Чистота“.

Община Мездра призовава търговците и производителите да спазват указанията на оторизираните общински служители!         

 
2021-08-18 09:04:06