¬печатл€ващ фестивал направиха в “ърнава /—Ќ»ћ »/

¬печатл€ващ фестивал направиха в “ърнава /—Ќ»ћ »/

ћного силно се оказа второто издание на Ќационални€ фолклорен фестивал "≈хо в родни€ край", което се проведе на 14 август в белослатинското село “ърнава.

—тотици самодейци от областите ѕлевен, Ћовеч, ћонтана и ¬раца си дадоха среща на фестивалната сцена, за да напомн€т за големи€ певец √еорги √орелски. Ќад десет часа те п€ха и танцуваха на красива украсената сцена пред едно от най-хубавите читалища в Ѕългари€- "Ќапредък 1898".

‘естивалът бе официално открит от зам.-кметът на община Ѕ€ла —латина Ѕор€на ѕеткова, ко€то пожела добре дошли на всички в едно от най-красивите села в —еверозападна Ѕългари€ и пожела успех на участниците и много положителни емоции на публиката. "ѕреди 8 години ехото от песните на талантливи€ търнавчанин √еорги √орелски се завърна, за да радва хората. Ќека днешни€т ден за вас бъде празник на песента, при€телството и българското", пожела в сво€ поздравителен адрес кметът на селото √абриела –аловска.

ѕърви на сцената свириха от ћладежки€ духов оркестър при читалище "«ар€ 1911"-Ѕутан, които създадоха настроение за всички присъстващи. —лед т€х се из€виха младите таланти от “ърнава, следвани от малки самодейци от √аличе и —околаре, с€каш за да докажат, че —еверозападът е истински пазител на фолклора.

— искрени аплодисменти на фестивалната сцена б€ха посрещнати жените от √ј‘ "‘олклорен извор" от читалище "ѕросвета 1907" с. Ѕръшл€ница, община ѕлевен. “е изп€ха три песни, облечени с красиви над 100-годишни традиционни носии. ќсобено впечатл€ваща бе младата булка, с каица на главата, ко€то тр€бвало да се носи 40 дни след сватбата, разказва секретар€т на читалището јнели€ ¬еселинова. “€ е украсена с пискюли, гюргюлички и стари монети. ’арактерно за носиите в Ѕръшл€ница е, че горната връхна дреха-клашник е украсена с кожа и везана с червени конци, а ризите-пърки- с каф€ви конци по огрълето и ръкавите, което показва връзката със зем€та. ѕрестилките са украсени с дантела, сърма и парички. "”сп€хме да възстановим групата преди 10 години. »маме медали от  опривщица, от Ѕалкански€ фестивал във ¬елико “ърново. «а първи път идваме в “ърнава и сме впечатлени от отличната организаци€ и красивото читалище. Ќапример нашето разполага с една ста€", казва с болка секретар€т, но въпреки това певиците не се отказват.

¬ълнуваща е срещата ни и с първите браточведи на певеца √еорги √орелски- Ќиколай и ¬еселина. —ладкодумни€т Ќиколай √орелски разказва, че фамили€та им идва от предизвикан пожар в оборите, при който изгор€ли даже биволите на семейството. ѕървоначално фамили€та ни е била Ћевичкови- преселници от ÷аревец, ћездренско, където са били майстори-строители. ƒошли в равнината, за да работ€т зем€ и да се прехранват по-лесно и да пребор€т бедноти€та. “алантът √еорги наслед€ва от майка си, ко€то е пеела хубаво- т€ е от ¬еликотърновско. ќще като ученик си го спом€т, как с€дал на кюше н€къде по улиците и пеел. ј най-гол€мото признание за таланта му е на прочути€ Ѕорис ћашалов, който казвал: "—амо √еорги може да ме замести". — помощта на сестра си, ко€то го е издържала, става учител и се устройва в ƒимитровград. ћного пъти сме му ходили на гости, но се радваме, че с този хубав фестивал пазим паметта му, признава Ќиколай.

» докато разговар€ме, публиката става на крака и се хваща на хорото, приканена от ÷ецка √енадиева от певческата група при ÷ентъра за възрастни в ломското село  овачица с ръководител ≈вгени ћиков.

“радиционен участник във фестивала в “ърнава са и самодейците от с. √алата. ѕредседател€т ћладен ”рманов признава, че им е при€тно да гостуват в равнината и да представ€т автентични помашки песни от тетевенски€ край в акомпанимент на байлама /тамбура/, на ко€то той свири и тъпан. "Ќ€кога имахме оркестър от 7 байлами, 2 кавала и тъпан и изум€вахме всички. ћного наши самодейци после стават професионалисти и се радвам, че пазим традициите, сподел€ той. «аедно с групата, но вече извън сцената е 81-годишната ¬иолета Ќанева, премена в шалвари. "ѕ€ла съм 40 години, изморих се, но ми е при€тно да сед€ на чергата на стълбите на читалището и да слушам младите как пе€т", признава т€.

Ќе по-малко вълнуващи са изпълнени€та на 7-годишната  алинка и 9-годишната яна на тамбура, пеейки заедно с Ћъчезар. “е са част от ансамбъл "”чиндолчета" към читалище "Ѕъдеще"- с. “одорово, ѕлевенско, които изпълниха и ръченица. "ќтскоро работим и се радваме, че публиката ни хареса. ƒецата са възпитаници на хореографа ћирослав Ћазаров и музикални€ ръководител ћариан “уджаров", разказва секратер€т ¬ал€ Ќинова.

—лед т€х на сцената се ред€т певци и танцьори от белослатинските, криводолски и боровански села, тук са и силните състави от ѕаволче и „елопек, заедно с кмета им “ихомир “ошев. —пециално внимание към участниците показва за поредна година и народни€т представител  расен  ръстев. ѕо време на фестивала е и официалното представ€не на книгата "»стори€ на “ърнава", в резултат на проект "»стори€та на “ърнава- памет и бъдеще", осъществен от местното читалище с подкрепата на ќƒ‘ и сдружение "1 юни"-Ѕ€ла —латина. “€ е подарък и за всички състави, взели участие в събитието.

Ќеусетно са минали десет часа с песен и танц, верни на традициите, с обич към българското, но и с поглед в бъдещето, защото докато има такива таланти на сцената, ще € има “ърнава, ще € има и Ѕългари€.

»во …орданов

–ъководството на читалище "Ќапредък 1898" благодари за подкрепата на ќбщина Ѕ€ла —латина- инж. »во ÷ветков-кмет и Ѕор€на ѕеткова - зам. кмет, народни€ представител  расен  ръстев, кметът на “ърнава √абриела –аловска

и на «латка „ардакова, ÷ветелина  ъсльовска, »скра ƒиловска, ѕолина “ацинска, ÷ветана ¬ърбанова, ƒимитър  ъсльовски, —илви€ …отова, —илви€ јндровска, √алина –аловска,  ат€ «аешка, »нна  ъсльовска, ’ерса ћихайлова, –осица јтанасова, ƒесислава Ћашовска, ƒиана  ъсльовска,  расимира –усева, ћаринка ‘илева, ƒил€на ћаргоевска, работещите в кметството, гостите от —офи€- ÷ецка и √еорги јндровски.

 
2021-08-15 11:11:25