Кметът Росен Добрев награди председателят на Пенсионерския клуб в Остров Спасена Велчева

Кметът Росен Добрев награди най-големия майстор на саламура в Остров баба Иванка Петрова2021-08-01 07:30:40