Отложиха въвеждането на Синя зона в Мездра

Отложиха въвеждането на Синя зона в Мездра

Общинският съвет в Мездра върна за преработка и внасяне отново за разглеждане на следващото заседание на 26 август проекта на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Мездра. Това решение беше взето на юлската сесия с 12 гласа „за“, 1 „против“ и 5 негласували от присъстващите в залата 18 съветници.

„Въвеждането на „Синя зона“ е продиктувано от необходимостта да се създаде ред при паркирането на пътни превозни средства в централната градска зона на гр. Мездра. Търсим решение на този проблем не за година или две напред, а за дългосрочен период. Това е наредба, която ще действа години наред. Тя е в полза на гражданите, на обществото, което желае да има порядък при паркирането в централната градска зона“, заяви при излагане на мотивите към наредбата кметът Иван Аспарухов.

Една такава система се тества минимум 6 месеца и едва тогава може да се очаква да даде резултат. Потърсен е вариант, който отговаря на мащабите на Мезра и на спецификата на неговата централна зона. Наредбата е разработена на базата на добрия ред за паркиране, въведен в гр. Габрово, който функционира много добре.

След разгорещени дебати ОбС реши проектът на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства да бъде върнат за преработка и внесен отново за разглеждане на следващата сесия. В срок до 8 август общинските съветници могат да направят предложения за изменения и допълнения в наредбата, които ще бъдат разгледани на 11 август на заседание на Постоянните комисии по „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост”, „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” и „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права”.
2021-07-30 12:54:13