Оборудваха Криводол с компостери

Оборудваха Криводол с компостери

Компостиращи инсталации за зелени отпадъци пристигнаха в община Криводол. Компостерите ще бъдат разположени в различни населени места от общината. Предвижда се да бъдат поставени и около 110 компостери в домакинства от населените места, които са изявили желание. Получения материал ще се използва за наторяване.

Финансирането по проект BG 16M l ОР002-2.009-0074 „Въвеждане на добри практики за превенция на битови отпадъци чрез компостиране“ е на Министерството на околната среда и водите за сумата от 385 374 лв. До месец се очаква да започне изграждането на компостиращите инсталации.

 


1


2021-07-29 14:00:49