Вълчедръм и Якимово с обща компостираща инсталация

Вълчедръм и Якимово с обща компостираща инсталация

С официална церемония бе даден старт на новата инвестиция „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” между Вълчедръм, която е водеща община и Якимово – партньор и Министъра на околната среда и водите, в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” чрез, който са реализирани дейностите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Церемонията бе открита от Кметовете на Вълчедръм и Якимово – Иван Барзин и Георги Георгиев. В събитието участваха заместник областният управител на област Монтана –Кирил Делев, председателите на общинските съвети на Вълчедръм и Якимово, общински съветници и кметове от общините партньори, много граждани. Реализираният проект постига множество значими ползи за обществото и региона. Сред тях са намаляване на депонираните отпадъци, създаване на инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологично обезвреждане на битовите отпадъци, разкриването на нови работни места и др. След церемонията бе проведена Заключителна пресконференция.

 


2


2021-07-23 10:22:50