Варенето на домашен сапун ще бъде вписано в Националната система „Живи човешки съкровища - България”

Варенето на домашен сапун ще бъде вписано в Националната система „Живи човешки съкровища - България”

Варенето на домашен сапун - кандидатура на НЧ „Просвета-1928“ - с. Царевец, община Мездра, ще бъде вписано в Националната система „Живи човешки съкровища - България”


Националният съвет за нематериално културно наследство към Министерство на културата одобри 5 от общо 15 областни кандидатури, които ще бъдат вписани в Националната система „Живи човешки съкровища - България”. Сред тях е кандидатурата на НЧ „Просвета-1928“ - с. Царевец, община Мездра „Варене на домашен сапун“, която беше определена през м. юни на областно ниво и предложена за участие в националния етап на процедурата.

Варенето на домашен сапун ще бъде вписано в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство в раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групов носител на умението са жителите на с. Царевец Здравка Николова Петрова, Венета Христова Коцева и Бойка Кръстева Цолова.

Останалите елементи на нематериалното културно наследство, които бяха одобрени за вписване в Националната система „Живи човешки съкровища - България”, са „Войняговски хора и игри по Гергьовден“ на НЧ „Васил Левски 1900“ - с. Войнягово, община Карлово, „Селското хоро в Пернишко” на СНС „Локално наследство”, „Грее капанска шевица - традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“ на НЧ „Просвета-1883” - с. Гецово, община Разград и „Изработване на българска народна носия от региона на Кюстендил“ на НЧ „Градище-1907“ - гр. Своге.

„Живи човешки съкровища - България” е национална система за съхраняване на традиционни културни дейности и умения. Тя е част от пилотната програма на ЮНЕСКО „Living Human Treasures“. Поддържането на системата цели съхраняване на дейности и умения, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България. От изключително значение е да се насърчават носителите на нематериално културно наследство да практикуват и да предават тези знания и умения на следващите поколения.

„Живи човешки съкровища - България“ има две основни листи - национална и регионална. Националната листа обобщава дейностите и уменията, считани за най-представителни за България, запазването на които е най-сериозна грижа на държавата. Регионалните листи следват административното деление на страната и включват дейности и умения, характерни за конкретните региони.

За да бъдат вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство, дейностите и уменията, на първо място, трябва да са автентични, т. е. да са изпълнявани или практикувани в естествената им среда и предадени на следващите поколения от живия човешки опит в рамките на процесите на практикуване и изпълнение. Това означава, че те не трябва да бъдат част от сферите на професионалното и специализираното изкуство. На второ място те трябва да са представителни за общността и да притежават художествени качества, предопределящи тяхната уникалност и тяхната стойност като културни дейности. Важно условие за включването на определена дейност или умение в листата е тяхната жизненост, т. е. трябва да се практикуват в днешно време и да бъдат успешно предавани на следващите поколения.
2021-07-21 12:33:28