Влошава се здравеопазването в област Враца

Влошава се здравеопазването в област Враца

Национална пациентска организация реализира прочуване, проведено през месец март 2021 в областите Видин, Враца, Сливен, Разград, Шумен, Хасково и Благоевград, относно достъпа до здравни услуги в условията на COVID-19 и качеството на здравеопазването.

Акетирани бяха общо 151 участници, от които 84 са хора с хронични заболявания. Други заинтересовани страни, участвали в проучването, са лекари, работодатели, представители на граждански и пациентски организации, представители на общинската администрация и на РЗИ.

В област Враца 13 от 19 анкетирани смятат, че достъпът до здравеопазване в условията на COVID-19 в тяхното населено място се е влошил. В най-голяма степен това важи за лекарското наблюдение и достъпа до хоспитализация. Най-големи затруднения според анкетираните е създала липсата на ясна структура в COVID грижата.

 
2021-07-15 14:46:07