Спасиха ранен кълвач от защитен вид

Спасиха ранен кълвач от защитен вид

На „зелен телефон“ в регионалната инспекция по околна среда и водите във Враца е постъпил сигнал за намерен кълвач в безпомощно състояние в с. Липница, общ. Мизия. Експерти извършиха проверка на място и установиха, че екземплярът е от вида Зелен кълвач (Picus viridis), който е с рани под крилата и със счупен долен крайник. Сигналоподателят забелязал птицата на двора, където била нападната от котки.

Птицата незабавно е изпратена за  Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора. Зеленият кълвач е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
2021-06-25 10:28:35