В търсене на „силата“ у всеки ученик в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - Селановци

В търсене на „силата“ у всеки ученик в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - Селановци

Една от основните задачи на училището е да даде успешен и стабилен старт на всеки ученик. Такива едни шаблонни мисли ме вълнуват в края на поредната учебна година. А поводът? Поводите са много, но ме провокираха 3 пъстри книжки и поставените в тях грамоти на учениците Благо, Анна-Мария и Дори, за които училището е труднопревземаема крепост. Те имат своите специални потребности и поредна година заедно се опитваме да преодоляваме трудностите. Но днес те получиха своите награди  за участие с рисунка на тема ”Нарисувай своето училище” в Петата национална изложба на ученическото творчество "Заедно", конкурс организиран от НУ „Цани Гинчев и община Лясковец. Ще каже някой „Какво толкова?” Отговорът ми е: Много е! Светналите очички и радостта на първата победа. И благодарността за ръководителя, провокирал интереса и организирал участието. Този успех идва само 10 дни след спечеленото второ и трето място от Анджелика (IVклас) и Стели (VII клас) Десетия национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Само преди два дни бях гост на много голямо тържество по повод успешното завършване на дванадесетокласничка в ромския квартал. На същата, която преди пет години упорито и продължително внушавах, че трябва да продължи да учи. Днес тя вече има мечти да продължи да учи във ВУЗ. Но не това искам да споделя. Иска ми се да бяхте видели бащата на абитуриентката и още двама негови приятели с какъв плам танцуваха на хорото. Не стъпваха на земята и бяха като в транс. През цялото време, гледайки ги, си мислех, че ако преди години някой беше открил таланта им и ги беше насочил в училището по изкуства, животът им днес можеше да е различен.

Ето, това си мисля – за ролята на училището в откриването на силните страни на детето, когато пред очите ми са 3 пъстри  детски книжки, в които има грамоти….

 

Петя Русинова
2021-06-22 17:13:25