Педагогически екип от Селановци гостува в Николаево

Педагогически екип от Селановци гостува в Николаево

В изпълнение на планираните дейности по НП “Иновации в действие“ представители на педагогическия екип на  ОУ „Н.Й.Вапцаров“ в Селановци  „върна визитата“ на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от гр. Николаево. Там гостуваха и представители на училищния екип  на ОУ „Васил Левски“ от Славяново, водени от своя директор Боряна Николова. Трите училища бяха гости на кмета Николай Кънев. Секретарят на общината Павлина Цанева ги запозна с основните дейности на общината, а кметът сподели идеите за развитие в една малка, но амбициозна община, в която училището заема своето достойно място.

В двата дни на визитата гостуващите училища се запознаха с иновативната идея за екологично възпитание, оформяне на дворни пространства с цветна и зеленчукова градина и др.
2021-06-22 11:22:19