По стъпките на историята тръгнаха мизийски ученици

По стъпките на историята тръгнаха мизийски ученици

Ученици от ОУ „Цанко Церковски“ –Мизия, посетиха туристическия, информационен и експозиционен център на града. Заедно със своите учители те разгледаха различните музейни експозиции и изслушаха с внимание беседата на директора на ЦПЛР- Емилия Киновска.Тя запозна децата с експозициите посветени на обявяването на бившето село Букьовци за град с името Мизия. Учениците проследиха и древната история в експозицията „Археология и Букьовско съкровище“. Следващите зали, които те разгледаха бяха посветени на етнографската експозиция, църковното и учебното дело, читалищното дело и зала „Екология“. Заниманията по интереси са един от начините за патриотичното възпитание на децата, за формиране на чувство на национална гордост и изучаване историята на родния край.

 


2
3
4


2021-06-21 14:52:17