Врачански учители черпят опит от германската образователна система

Врачански учители черпят опит от германската образователна система

В реализирането на първа част от проект по програма Eразъм +, КД 1 ”Образователна мобилност за граждани” на тема  "Да подготвим учениците за пазара на труда“ 2020-1-BG01-KA101-078052,  двама учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца- инж. Галина Генчева- ЗДУД и Ивка Николчова- координатор на проекта, реализираха едноседмична образователна мобилност на тема: "Немската дуална система за професионално образование и обучение" Code: SI.1.DUAL в Берлин, Германия. В този курс участниците се запознаха с функционирането на системата за дуално обучение в Германия, която успешно се прилага от няколко години с нарастваща ефективност. Подтемите бяха: Описание на основите на дуалната система на професионалното образование и обучение в Германия; Предимствата на интегрирането на теоретичното обучение и практическото обучение в образованието; Как дуалното обучение влияе положително на пазара на труда; Компетенции и предпоставки за постигане на успешен опит в обучението;Как да приложим дуалната система на обучение в чужбина. Дуалното обучение е комбинирана образователна система, която интегрира училищното образование с професионално обучение или професионална практика във фирми и предприятия. “Πpoфecиoнaлнo oбpaзoвaниe ce пpaви тpyднo. Toвa e дocтa cĸъпa инвecтиция и жeлaнoтo oт oбщecтвoтo виcoĸo ĸaчecтвo може да се постигне само с висококвалифицирани учители и опитът на друга европейска държава чрез осъществяване на образователна мобилност“  твърди директорът на гимназията инж. Румяна Петрова.

 


2
3


2021-06-21 09:51:53