Оптимизират сметосъбирането и сметоизвозването по селата

Оптимизират сметосъбирането и сметоизвозването по селата

Оптимизиране на системата за сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци в съставните села на общината. Тази тема беше дискутирана на традиционния Ден на кмета, който се проведе в Мездра. Градоначалникът Иван Аспарухов настоя кметовете и кметските наместници на населени места да окажат пълно съдействие на назначената за целта комисия, която ще определи на кои улици да бъдат поставени метални контейнери и на кои места индивидуални кофи за смет, разпределени по селата след започналата подмяна на старите съдове в гр. Мездра с пластмасови контейнери тип „Бобър“ и с пластмасови кофи. Приоритетно те ще бъдат разположени в планинските селища като Очиндол, Зверино, Игнатица и др.

Целта е да се оптимизира графикът за сметосъбирането в селата, извършвано от Общинско предприятие „Чистота“ и, в крайна сметка, да се подобри чистота в населените места. В тази връзка Аспарухов за пореден път обърна внимание на селските кметове да засилят своята контролна дейност по отношение на нерегламентираните сметища, които след като бъдат премахнати отново се използват от недобросъвестни граждани, за да си изхвърлят боклука.

На срещата беше обсъден и въпросът с общите работници, отпуснати от Община Мездра на кметствата. Аспарухов посъветва своите колеги да уплътнят тяхната работа и който не си върши работата веднага да бъде освободен, за да се назначат хора, които искат да работят.

В хода на дискусията стана ясно, че след изтичане на срока за обжалване на обществените поръчки от началото на месец юли ще започне изпълнението на обектите, включени в Инвестиционната програма на Община Мездра за 2021 г. 
2021-06-18 11:40:55