Модернизираха домашния патронаж в Роман

Модернизираха домашния патронаж в Роман

Община Роман изпълни договор, сключен с фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги Домашен патронаж и КСУДС в Роман", на стойност 24 840 лв.

С реализирането на проекта е подобрена материалната база на ДСП. Монтирани са професионални мивки, шкафове за съхранение на посуда, като е доставена и витрина за съхранение на продукти.

В КСУДС е доставено електрическо оборудване в кухнята – професионална готварска печка, електрическа печка, пасатор, резачки за зеленчуци и за колбаси, хладилник с фризер и стерилизатор. Монтирани са и нови професионални мивки, работни маси и шкафове за съхранение.

 


2


2021-06-17 09:19:41