Осигуряват обучения и заетост на младежи от Лом

Осигуряват обучения и заетост на младежи от Лом

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обучение и осигуряване на работа на младежи подписаха кметът на Община Лом и председател на УС на МИГ-Лом д-р Георги Гаврилов и Фроса Илиева, управител на ЕТ “МАК-ДОЙФЕ“. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ предоставя сумата от 94 092,94 лв. за изпълнение на проекта, одобрен по процедура „МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020".

В проекта ще бъдат обхванати общо 16 безработни лица на възраст от 15 до 29 години. Всички те ще преминат обучение по компютърна грамотност. Шестима младежи ще получат обучение по професия "продавач-консултант" и 10 лица от същата възрастова група - по професия "хлебар-сладкар", специалност "производство на хляб и хлебни изделия”. Всички 16 обучени младежи ще получат временна заетост в продължение на 3 месеца, а осем от показалите най-добри резултати – постоянна заетост във фирмата.

 
2021-06-16 10:14:56