Врачанската библиотека стартира обучителен семинар

Врачанската библиотека стартира обучителен семинар

Регионална библиотека „Христо Ботев” във Враца стартира обучителен семинар в общинските центрове на област Враца на тема „Редизайн на услуги и пространства в обществената библиотека”.  Първите обучения се проведоха в читалищните библиотеки в градовете Бяла Слатина, Роман и Криводол. Библиотечните специалисти  се запознаха с инструменти, подходи и възможности за внедряване на нови услуги при работа в онлайн среда и реорганизиране на библиотечните пространства, което ще им помогне да бъдат по-адаптивни по отношение на техните работни умения и ще повиши тяхната професионална квалификация. Впоследствие работещите в читалищните библиотеки ще могат да предадат новите знания и на хората от местната общност. Фокусът на семинара е върху дейности и предоставяне на услуги в онлайн среда и възможностите за реорганизиране и обновяване на библиотечните колекции.

Семинарът се осъществява по проект „Обществената библиотека в 21 век – редизайн на библиотечните услуги” в изпълнение на договор № РД 11-06-94/26.04.21 година с Министерство на културата.
2021-06-11 15:57:31