Мездренското читалище отчете дейността си

 Мездренското читалище отчете дейността си

Редовно годишно отчетно-изборно събрание на НЧ "Просвета 1925" се проведе в Мездра. На него присъстваха 76 от общо 151 действителни членове на читалището. Отчет за дейността на НЧ "Просвета 1925" през периода 2018-2020 г. изнесе Валентин Вълчев, председател на Читалищното настоятелство. В него той очерта основните моменти в библиотечната дейност и най-важните изяви и успехи на международно, национално и регионално ниво на 7-те самодейни и художествено-творчески колективи, които функционират към читалището: Ансамбъл „Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”, Вокална група за стари градски песни „Мездрея”, Женски народен хор, Група за експериметален театър, Литературен клуб „Христо Ботев“ и Краеведско дружество. Анализирани бяха организационното състояние и материално-техническата база на културно-просветното средище.

"Един отчет не може да обхване усилията, трудностите в репетиционната зала, лишаването от свободното време, подчерта Вълчев. Но наградите и признанието от публиката са достатъчни, за да компенсират всичко това. Затова нека всички аплодисменти да бъдат за вас, скъпи самодейци, като признателност за вашия труд, благодарност за всички награди, с които всяка година издигате престижа на читалището и града ни."

Положителна оценка за работата на Настоятелството и на щатните читалищни работници даде Проверителната комисия в доклада, изнесен от Бистра Цолова.

Общото събрание прие отчета за дейността през изминалите три години. Приет беше Бюджет 2021, в който са заложени приходи в размер на 165 633 лв. В това число 155 683 лв. Държавна субсидия, 5 хил. лв. допълваща субсидия от Министерство на културата и 4 550 лв. от такси и членски внос. В разходната част на бюджета за тази година са предвидени около 120 хил. лв. за заплати, осигуровки и хонорари на читалищните работници и ръководители на съставите, 14 500 лв. за издръжка на самодейните колективи и 6 500 лв. за закупуване на нови книги, абонамент и библиотечна дейност.

На събранието беше избрано ръководство на Читалище "Просвета" през мандат 2021-2023 г. В Настоятелството влязоха Валентин Вълчев - председател и членове: Виктория Данкова, Иван Иванчев, Мирослав Гетов, д-р Николай Баев, Никодим Нанов и Петко Котларски, а в Проверителната комисия - Бистра Цолова, Илинка Димитрова и инж. Стефчо Симеонов.

 


2


2021-06-11 10:23:22