Колоездачи показаха умения на нова спортна площадка

Колоездачи показаха умения на нова спортна площадка

В изключително вълнуващ и интересен спортен празник за всички ученици и учители от ОУ ,,Христо Ботев” с. Търнава се превърна изминалият осми юни, когато се състоя състезание по приложно колоездене – финално събитие, организирано по проект ,,Безопасно движение – мисия възможна”. В рамките на проекта бе изградена площадка за обучение по предмета Безопасност на движението, бяха осигурени учебни пътни знаци и помощни средства и се проведоха две обучения за правилно управление на велосипед от председателя на Колоездачен клуб ,,Враца Велообщество” –Ангел Ангелов.

Заключителното мероприятие бе уважено от кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков, членовете на Общинската комисия за безопасност на движението – инж. Тихомир Трифонов - зам.-кмет ,,Общинска собственост и правни дейности”, Весна Павлова - главен експерт ,,Образование”, Ангел Ценов - общински съветник и Максим Костадинов – специалист в общинска администрация. Гости бяха също и възпитаниците на ОДЗ ,,Вълка Ташевска” с. Търнава, директорът на ПАГ ,,Н. Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина – г-жа Бенинска, Стилян Чомаковски, бизнесмен и спонсор на състезанието, Красен Кръстев, учители , представители на читалището, жители на населеното място. Същинската част на състезанието премина с много адреналин, напрежение и демонстрация на майсторски умения. В него се включи и специален участник – Палячо, за когото всички стигнаха до извода, че е необходимо да премине през още едно обучение по Безопасност на движението.

Победители в първата възрастова категория са Иван Черновитски – първо място, Звездомир Искренов – второ място и Симона Цветанова – трето място. Те получиха медали и предметни награди от инж. Трифонов. ,,Големите” победители от втората възрастова категория са Никoлай Красимиров – първо място, Иван Цветанов – второ място и Кристиян Методиев – трето място. Всички участници бяха отличени с грамота, а събитието завърши с почерпка.

Усвояването на знания и умения за безопасно движение по пътя е изключително важно за опазване на живота и здравето на учениците в съвременния динамичен живот, а с организираните дейности ръководителя на проект , партньорите от ОУ ,,Христо Ботев” и КК ,,Враца Велообщество” показаха на децата, че това може да бъде лесно и забавно. Изградената площадка и осигурени учебни средства в рамките на проекта ще бъдат основа за по-нататъшното обучение на учениците, провеждане на състезания и надграждане на постигнатото до момента.

 


2
3
4


2021-06-09 10:24:02