Кмет помага с лични средства на студенти

Кмет помага с лични средства на студенти

От началото на първия си мандат кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски подпомага с лични средства обучението на студенти от общината. От 2016 до 2021 г. със средства от месечните си възнаграждения е плащал семестрите на общо 9 студента в различни специалности, обучаващи се в Медицински университет - Плевен, Технически университет - Габрово, Национална спортна Академия гр. София, Аграрен университет гр. Пловдив, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Американски университет гр. Благоевград.
2021-06-03 16:01:01