Община стана собственик на хотел - общежитие

Община стана собственик на хотел - общежитие

С информация, относно незавършения хотел – общежитие, намиращ се до Автогарата н Кнежа излезе кметът на общината Илийчо Лачовски. Поводът за изказването му са излезлите коментари и спекулации по темата.

„През 2008 г. обекта е придобит от  дружеството „Евро Строй – Ин” ЕООД с управител  Ц. Г. М., който е починал през 2012 г. в гр. Плевен. Наследници на лицето са съпругата му и двете му деца. Заради наложена възбрана върху хотела и просрочени публични задължения към НАП и Комисията за управление на имущество придобито с престъпна дейност в значително голям размер, същите правят отказ от наследство още през 2013 г.

Съгласно разпоредбите на Закона за наследството, в случай на отказ от наследство, същото става общинска собственост.

След изтичането на давностния срок за погасяване на публичните задължения, Община Кнежа погаси останалата дължимата сума към НАП в размер на 587 лв. и така на 01.02.2021 г. със съставен акт за частна общинска собственост ОБЩИНА КНЕЖА СТАНА СОБСТВЕНИК на хотела-общежитие. Като такава, сградата е потенциален обект за инвестиции.“, категоричен е Илийчо Лачовски.
2021-06-03 14:23:40