Заслужено признание за екипа на Детска градина „Слънчице“ - Мездра

Заслужено признание за екипа на Детска градина „Слънчице“ - Мездра

По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - 24 май, директорът на Детска градина „Слънчице“ - гр. Мездра Атанаска Христова е удостоена от Министерството на образованието с Почетно отличие „Неофит Рилски“. Наградата й се връчва по предложение на Регионално управление на образованието (РУО) - Враца „за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование“.

Същевременно педагогическият екип на ДГ „Слънчице“ е награден от РУО - Враца с грамота за прилагане на целенасочена институционална политика за приобщаване и подкрепа на всички деца в детската градина, както и за изграден ефективен модел на екипно взаимодействие при организиране и реализиране на допълнителната подкрепа за личностното развитие на децата.

Атанаска Христова получи двете отличия на официална церемония в Регионалното управление на образованието, на която бяха наградени педагогически специалисти за високи постижения в образователното дело. Наградите връчиха началникът на РУО - Враца Галина Евденова и областният управител Иван Сълов.

По предложение на РУО - Враца, на синдикалните организации и на Съюза на работодателите в системата на образованието с Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“ са удостоени общо 11 директори на учебни и детски заведения и учители от областта.

Освен педагогически специалисти, Регионалното управление на образованието награди с грамоти и 51 ученици. Отличията ще им бъдат връчени на училищни тържества по места.


1


2021-06-01 20:34:53