Малчугани се радват на нова площадка

Малчугани се радват на нова площадка

Красива детска площадка е изградена в бойчиновското село Бели брод. Дейностите са благодарение на спечелен проект по ПУДООС, като отпуснатата сума е в размер на 10 000 лв.

Местните деца и родителите са доволни от новата придобивка и благодарят на общинския кмет Светлин Сретениев.

 


2


2021-05-19 09:55:30