Програма на Десети майски краеведски четения - Мездра

Програма на Десети майски краеведски четения - Мездра

ДЕСЕТИ МАЙСКИ КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

21 май 2021 г. - 14:00 часа -

Заседателна зала на Община Мездра

 

П Р О Г Р А М А

 

14:00 - 14:10 ч. Откриване на краеведските четения 

     Първа сесия - ръководител Мирослав Гетов

 

14:10 - 14:20 ч. - Oброците на с. Mоравица

           Янка Николова/ НЧ „Светлина 1926” - с. Моравица

14:20 - 14:30 ч. - Най-нови проучвания за религиозния живот в с. Кален

                                                                                                                  Христина Маринска

14:30 - 14:40 ч. - Каменарът с духа на Караджата

                                                                   Мариана Димитрова/ НЧ „Наука 1919” - с. Лик

14:40 - 14:50 ч. - Семейство Борис и Василка Стаменови от с. Типченица

                                                                                                                         Ивана Захариева

14:50 - 15:00 ч. - Никулден в с. Царевец

                                                         Лиляна Лещарска/ НЧ „Просвета 1928” - с. Царевец

15:00 - 15:10 ч. - Забраждане и начини на забраждане в с. Долна Кремена

                                                 Милка Пухалска/ НЧ „Просвета 1897” - с. Долна Кремена 15:10 - 15:20 ч. - Неизмислени весели истории                                           Анета Дилова

 

15:20 - 15:50 ч. - Кафе пауза

 

Втора сесия - ръководител Валентина Цекова

 

15:50 - 16:00 ч. - На Сирни заговезни в с. Дърманци

                                                       Венцислава Шопова/ НЧ „Подем 1926“ - с. Дърманци

16:00 - 16:10 ч. - Исторически данни за с. Игнатица                                       Петър Вутов

16:10 - 16:20 ч. - За особеностите на някои местности в землището на с. Царевец

                             и на някои съседни села                                                       Калин Топалски

16:20 - 16:30 ч. - Моят поглед в миналото на гр. Мездра

                                                                                                                       Светла Кръстева

16:30 - 16:40 ч. - Пътят на образованието в гр. Мездра в летописните книги на ОУ

                             „Христо Ботев                                                                       Рени Митева

16:40 - 16:50 ч. - Биография и творчество на художника Върбан Бояджийски

                             (1931-1994 г.)                                                              Светла Дамяновска

16:50 - 17:00 ч. - Денят на народните будители в празничния календар на Мездра

                             между двете световни войни (1919-1939 г.)

                                                                                                                         Мирослав Гетов

 

17:00 ч. - Закриване на краеведските четения
2021-05-18 19:35:40