Дарителският фонд в Бяла Слатина с Трета покана за кандидатстване

Дарителският фонд в Бяла Слатина с Трета покана за кандидатстване

От 10.05.2021 г. е отворена Трета покана за кандидатстване с проекти на граждански групи, институции и организации на Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина.

По поканата могат да кандидатстват НПО, граждански групи, училища, детски градини, читалища, спортни клубове, които развиват дейност на територията на община Бяла Слатина.
Срокът за подаване на проектни предложения е от 10-ти май до 10-ти юни 2021 г. включително.

Размер на финансиране от Фонда – до 2500 (две хиляди и петстотин) лв.

Насоки и документи за кандидатстване са достъпни на следния линк:
https://drive.google.com/file/d/16WmQwKdddEgbWtl4YMIGD1aMmVSfruhA/view?usp=sharing

Повече информация може да научите в Насоките за кандидатстване, достъпни на фейсбук– страници на сдружение „Първи юни” (сдружение „Първи юни“) и Обществения фонд (Аз дарявам, за да променям) и/или на телефони 0915 99002, 0887145585.
2021-05-10 08:44:31