Добър пример: В Брегово дават стипендии на студенти

Добър пример: В Брегово дават стипендии на студенти

Община Брегово ще поема семестриалните такси на бъдещи студенти. Предложението идва от местния парламент. Идеята е от следващата учебна година учащите от определени специалности да бъдат облекчени, а след завършване на образованието си да се реализират в региона.

„С оглед задоволяване потребностите от кадри, община Брегово може да отпусне стипендии на студенти – редовно обучение по специалностите „Медицина”, „Архитектура”, “Компютърни специалисти“, „Строително инженерство” и специализанти от специалност „Медицина”/ мед.сестри/ и други“, уточнява кметът на Брегово Илиян Бърсанов.

Във връзка с предложението председателят на Общински съвет-Брегово инж. Иван Вълчов организира публично обсъждане. То ще се проведе на 10 май от 10 часа в заседателната зала на общината.

Стипендиите ще се отпускат от общината, като необходимите средства ще се осигуряват в рамките на одобрения за съответната финансова година бюджет. Към момента не е ясно каква ще е необходимата годишна сума за студентите, но кметът смята, че ще могат да помогнат на всички обучаващи се в посочените специалности. Подобно нещо е на път да се реализира за първи път в общината. Очаква се и съветниците и гражданите да одобрят този жест, който е с мисъл за бъдещето и в помощ на учащите.

 

 
2021-05-08 07:28:09