ирил »лиев: —елата са последна грижа на  аменов и съветниците

 ирил »лиев: —елата са последна грижа на  аменов и съветниците

√-н »лиев, ¬ие сте трети мандат кмет на село Ѕели извор.  акво усп€хте и какво не усп€хте да свършите за населеното м€сто през тези години?

—елото е жив организъм. –аботата е ежедневна, за да се поддържа в добър и при€тен вид. ¬ръщате ме много назад във времето. ћисл€, че съм преизпълнил дадените обещани€ пред хората. ¬същност, нещата така са предпоставени, че селски€т кмет не тр€бва да обещава, а да работи.  аквото и да обещае, той знае, че 70% от т€х са неизпълними. ј те са неизпълними, защото тези обещани€ могат да се материализират с пр€кото участие на градски€ кмет. «ащото финансирането на всичко зависи от вол€та му.

—помн€м си, че когато станах кмет, първата ми работа беше да запълн€ една дупка, в центъра, ко€то стоеше от 3 години там. ѕосле започнахме да почистваме селото и около него. «а н€колко дни изхвърлихме 15 татри  боклук!

 олкото и куртоазно да звучи, следващото нещо, с което се захванах, беше кръстът на църквата. ќтпреди 8 години то€ кръст беше паднал при бур€ и никой не се наемаше да го постави на м€стото му. —рещнах се с д€до  ипри€н. “ой пое ангажимент да осигури финансирането на ремонтите. —менихме покрива, поставихме подова настилка, бо€дисахме отвън. ¬се пак това е храм и видът му говори за отношението на жителите към Ѕога.

Ќе ми харесваше видът на селски€ мегдан и кметството, в което работех. «наех, че за общината това е кауза невъзможна. “е не ни дават пари за кърпене на улици, та ще прав€т кметство и площад. ¬прочем и сега селата са последна грижа на кмета и съветниците.

ѕоканих на един разговор тогавашни€ изпълнителен директор на “’олсим”, г-н “одор  остов, да е жив и здрав. “ози човек направи за селото това, което всички врачански кметове от последните 50 години не усп€ха. » така 4 години по-късно имахме нова сграда и нов площад. ѕак със съдействието на г-н  остов имаме парк, какъвто и в н€кои по-малки общини н€ма.  акто знаете в годините на демокраци€ гол€ма част от училищата б€ха закрити и обречени на разрушаване. “акова беше и нашето. ѕокривът подаде и беше въпрос на време да пропадне.  огато не срещнах разбиране в общината, пак разговар€х с г-н  остов. ќтново срещнах разбиране. —пасихме сградата и сега отново се ползва от читалищните дейци. ≈то защо вместо флага на ≈— пред кметството е издигнат банерът на ’олсим. «а мен това е ≈вропа.

 акво не усп€х? јмбици€та ми беше, вс€ка година да изграждам по една улица. «а съжаление само през първи€ ми мандат, когато общински кмет беше Ќиколай »ванов, усп€хме да асфалтираме. “ри  улици направихме с асфалт и две изградихме с цимент. Ќе са дълги, но б€ха силно компрометирани. ¬ предходни€ мандат при управлението на  аменов, за пет години е направена една отсечка от улица. “олкова!

 ои са най-честите трудности, с които се сблъсквате в работата си?

Ќа първо м€сто липса на достатъчно финансиране за кметството. Ќа второ м€сто е кадрови€т проблем. Ќа трето м€сто това е инертността и несъпричастността на самите жители към проблемите на селото.

ѕо първи€ проблем, решението го виждам, като се спазва «ћ—ћј. “.е. с приемане бюджета на общината, да се приемат бюджети за вс€ко кметство. “ова  алин  аменов отказва да изпълни. ћоже би на него му харесва да раздава порцийки на всички и с това см€та, че печели уважение. “ой просто, чрез финансовите игрички, по подобие на Ѕойко, дава на удобните нему верни пажове. “ова тр€бва да се прекрати. »змислиха правила за формиране на бюджетите. Ќие като населено м€сто сме на първо м€сто по ти€ показатели. «ащо бюджетът ни е по-малък от другите кметства?

 азах, че имаме проблеми с кадрите.  акво имам предвид? ќт години разчитаме на работници по програмите. “е идват за по н€колко месеца и то в най-неподход€щото време. ≈то, сега е сезонът за косене на тревата. Ќ€мам нито един човек, който да коси. ¬ миналите години,  за да върви работата аз плащах да се коси. Ќо та€ година твърдо съм решил да остав€ всичко да се развива, както реши природата. ¬се пак не мо€та заплата е 3 700 лева, а на човека, който да мисли за общината. јз см€там, че в кметствата тр€бва да има по двама човека, назначени от общината, за да поддържаме селата. —амо, че на кмета не му пука за селата.

¬ момента имаме трима човека на помощи. “.е. те работ€т 14 дни по 4 часа, за 40 лева.  ак да ги мотивирам ти€ хора за по-сериозно отношение към дейностите, които извършват?

Ќа трето м€сто споменах съпричастността на жителите към проблемите. ¬сички се радват на красиви€ парк, на светещи€ шадраван в училището, на красиви€ площад. Ќо не всички паз€т направеното с много труд и средства. ћлади майки, чопл€т семки в парка пред подрастващите си дечица. Ѕезотговорно се хвърл€т бутилки, хартии и други отпадъци, кой където свари. » когато им направиш забележка, те казват: јми нали има хора, които да метат! ѕо същата логика и н€кои младежи през нощта, след поредната раки€, бира или цигара се упражн€ват в чупене на пейки, люлки и други съоръжени€. Ќ€мам логично об€снение за ти€ вандализми, но е факт.

ќчаквате ли разбиране от страна на кмета на община ¬раца и ќбщински€ съвет?

¬ие ме разсмивате. Ќие дори не си говорим. јз не му знам телефона. ∆ивеем си дружно, без да се обремен€ваме с присъствието си. “ой е интелигентен човек и си е самодостатъчен. ѕоради тази причина разговар€ най-вече със себе си. ћоже би и с общинските съветници. “е най-услужливо му ход€т по гайдата. ¬земат заеми, той им вдига заплатите.  огато става дума за пари, дружно заобикал€т законите. Ѕез да имат право съветниците предлагат да вдигнат заплатата на кмета. “ой им се отблагодар€ва с това, че съветниците получават заплати, сред първите пет в страната. ¬ началото на мандата ги попитах да намер€т поне една община, в ко€то съветниците да получават по-високи възнаграждени€ от селските кметове. «а три дни сумарно работа - 1 500 лв.  ак ¬и се струва? ƒали н€кой ще гъкне срещу заемите? » н€ма да гласува каквото каже кмета. јйде де! ќбщински€т съвет е колективна безотговорност.

— една дума не срещам никакво разбиране. Ќито от кмета, нито от ќбщински€ съвет. “е идват в селата при избори. —лед това поне на мен като кмет на Ѕели извор ми пречат. “.н. малки инициативи се печел€т от послушни кметове. », когато ги питам, защо нас ни н€ма, една нахалница от съвета ми казва, че това са техните правила. јко им видите изпълнени€та, човек ще се хване за главата, но това са избрали врачани. »мало разпределение на съветниците да отговар€т за селата. јз вече втора година съм кмет от то€ мандат и никой не е дошъл да се представи като отговар€щ за село?!

 акви са най-честите ¬и сблъсъци с т€х?

јз н€мам сблъсъци с т€х. Ќе мога да търп€ безхаберието им и стремежа да угод€т на кмета. ƒосега не помн€ кмет, който да е работил в такъв “комфорт”, осигурен от ќбщински€ съвет. ќколо кмета според мен са хора, недостатъчно компетентни. “е не работ€т за заплати, а за проекти. ¬сички хора на кмета са ръководители на проекти. «аплащането е ба€ добро. ¬ такъв случай, какво му пука на то€ чиновник за общината?

ўе ¬и кажа за един случай с колега. »ска да направи ремонт и да смени покрива на читалището. ÷ената е около 100 000 лв.  олегата намира спонсор, който поема 50%, другите да ги осигури общината. ѕознайте от първи€ път какво е решил кметът на общината? ќтказва! Ќека пада сградата. “акава е ц€лата му работа. ¬ажен е центърът. Ќо не казва, че центърът се направи с проекти, спечелени от Ќиколай »ванов. “ова са 23 милиона лева от “–егиони в растеж”, които му б€ха оставени, а той само ги окр€ка.

«а сегашни€ му мандат, който почти преполови, виждаме само картинки, които ще пълн€т окото, но ще станат друг път, защото сега н€ма пари.

 ой добър и кой лош кмет, съдете сами. “Ћоши€т” »ванов остави 23 млн. лв. за харчене. “ƒобри€т”  аменов взе заеми за над 20 млн. лв. ј вече го н€ма Ѕойко с джипа. Ќ€ма го и ÷ецо, но дългът тр€бва да се връща. ƒупе да ни е €ко!

— една дума сблъсъците ми с кмета и общинските съветници, са затова, че се опитват да ощет€ват селото ми.

»мало ли е моменти, в които сте съжал€вали, че сте кмет на селото?

Ќито за момент не съм съжал€вал, че станах кмет. Ќе ми е било детска мечта, но исках нещо хубаво да се случи в селото. ѕриех с необходимата отговорност да се грижа за Ѕели извор. “о е като да се грижиш за собствени€ си дом. ѕонеже домът ми е тук. “ака, както съм го подредил и го поддържам, така се стрем€ да направ€ и поддържам селото. ћисл€, че се забел€зва. ѕреди месец идва един човек, който преди 20 години е работил в завода. — възхищение ми казва, че не е очаквал да види селото в такъв вид.  азва ми, че от 15 години е в чужбина и за първи път в Ѕългари€ вижда европейско село.  аква друга признателност за добре свършена работа ми тр€бва?

“рудно или лесно се управл€ва малко населено м€сто?

јко искаш да работиш е трудно. »наче законът ти дава възможност да натискаш стола, да получаваш заплата и да тупаш топката 4 години.

 акво предстои да бъде направено през насто€щата 2021 г. в Ѕели извор?

«авършихме игрището за мини-футбол. ѕредстои разшир€ване на гробищни€ парк. »згражда се една детска площадка. ¬ парка на училището ще поставим един комбиниран спортен уред за фитнес на открито. ƒо кра€ на годината планирам да се обнови новогодишната украса на селото. “ова със сигурност ще направим, защото зависи от мен. »маме обещание от кмета да се смени дограмата на училището. ƒа се ремонтират два моста и две улици. ќбещани€та за миналата година не б€ха изпълнени, ще видим за та€ година.

 

»нтервю на јни —јћј–ƒ∆»…— ј


1
2
3
4


2021-05-01 11:40:48