Мездренски кметове с предложения за селата, които управляват

Мездренски кметове с предложения за селата, които управляват

До края на месец май, след допитване до местната общност,   кметовете и кметските наместници на населени места трябва да внесат предложения в Община Мездра кои обекти желаят да бъдат включени в Инвестиционната програма за 2022 г. Този краен срок постави кметът на общината Иван Аспарухов на своите колеги на традиционния Ден на кмета.

Аспарухов благодари на селските управници за създадената организация, съвместно с Общинската администрация, по време на подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Кметът на Мездра похвали отдел „Местни приходи“ за добрата събираемост на местните данъци и такси, която през миналата година за пръв път е надхвърлила 2 000 000 лв., а през първото тримесечие на тази година е със 700 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

В близките дни ще започне поетапна подмяна на една част от съдовете за твърди битови отпадъци. За целта Община Мездра е закупила 200 броя индивидуални кофи за смет и 70 броя пластмасови контейнери тип „Бобър“. Ще бъде актуализирана и схемата за разполагане на контейнерите в населените места.

Аспарухов настоя кметовете и кметските наместници да засилят своята контролна дейност относно поддържането на чистотата в населените места и незаконния добив на дърва за огрев. В тази връзка той подчерта, че само през миналата година Общинско предприятие „Чистота“ е премахнало 17 нерегламентирани сметища на територията на общината. Недобросъвестни граждани обаче продължават да изхвърлят отпадъци на неразрешени за това места. Необходимо е да бъде уплътнена работата и на общите работници, отпуснати на кметствата от Община Мездра.

Заместник-кметът „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ Нели Минева потърси съдействие от селските кметове при доставката на храната до потребителите, които ползват социалната услуга „Топъл обяд“.

 
2021-04-23 10:41:40