1800 безработни в Северозапада са започнали работа през март

1800 безработни в Северозапада са започнали работа през март

През март 2021 г. броят на започналите работа безработни на територията на трите области – Видин, Враца и Монтана е близо с 650 повече спрямо февруари същата година, като достига 1 800. Лицата от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда през м.март са 26. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се е увеличило. 88.0% от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на държавното управление – 26.1%, преработващата промишленост – 23,5%, следвани от селското, горското и рибното стопанство – 14.0%, строителството – 7.7%, търговията – 7.2%, хотелиерството и ресторантьорството – 6.9% и др.
2021-04-21 10:46:00