Назначават още метачи и разкрасяват фонтан във Враца

Назначават още метачи и разкрасяват фонтан във Враца

Поредно увеличение на разходната част на тазгодишния бюджет подготвя врачанския градоначалник Калин Каменов. За целта той е внесъл докладна записка в Общинския съвет, която трябва да бъде разгледана и одобрена от местните парламентаристи на редовното си заседание на 27 април. Този път предложението е разходната част да бъде вдигната с 40 420 лв. С близо 4 хил. лв. от тях се планира да се закупи количка за почистване на фонтани, която е оборудвана с помпа, филтърна система, електрическо табло и кабел. С 18 900 лв. ще бъде доставен и монтиран мултимедиен проектор за прожекция на воден екран за Водно огледало пред НОИ във Враца. Другото предложение на кмета Каменов е със 17 596 лв. да се вземе допълваща озвучителна система /озвучително външно тяло, оптичен кабел, стойки за озвучително тяло и мрежово оборудване/ на водното огледало при осигурителния институт в областния център. Близо пет бона пък е предвидено да се похарчат за закупуването на дезинфектори тип AERTE KLEAN.

Междувременно стана ясно, че това не е единствената промяна, която умува градоначалникът Калин Каменов. Очаква се след решение на местния парламент да бъде увеличен числения състав на общинското предприятие „БКС”. По предложение на директора Борислав Димитров състава на дружеството трябва да стане от 148 на 178 човека. Необходимостта е във връзка с прехвърляне на цялостната дейност на звено „Улично осветление” от Община Враца към „БКС”, както и от обслужване на организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на Община Враца. По този начин ще се осигури по-добра оперативност, гъвкавост и кадрова обезпеченост при осъществяването на основната дейност на комуналната фирма. В тазгодишния бюджет на БКС за 2021 г. са предвидени необходимите средства за новите работни места, категоричен е директорът Борислав Димитров. Той обаче така и не уточнява точно колко е предвидената сума за тази цел.

От създаването на комуналната фирма досега е започнато поетапната подмяна на остарелите машини и оборудване с нови такива, както и бракуване на амортизирани и негодни за употреба моторни превозни средства. Община Враца е закупила и предоставила на предприятието за управление една част от тях. През 2019 и 2020 година БКС бе одобрен кандидат по проекти на Агенция за хора с увреждания, в изпълнение на които бе закупена малогабаритна техника.

 
2021-04-20 09:32:49