Рекултивират сметище край Димово

Рекултивират сметище край Димово

Направиха първа копка за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово. С това се даде старт на закриване на общинското сметище, което не отговаря на европейските изисквания.
Общата стойност на проекта е 487 391,30 лева, от които 414 282,61 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 73 108,69 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
На церемонията присъстваха кметът на община Димово, зам.-кметовете, председателят на Общинския съвет, служители на общинската администрация, граждани, представители на строителя и надзора. В резултат от дейностите ще се възстанови нарушеният терен, ще се създадат условия за последваща биологична рекултивация и възстановяване на ландшафта, ще се ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.
Срок на проекта: 09.07.2020 – 09.03.2022 г.
В срок от три години след техническата рекултивация, общината със собствени средства ще извърши биологична рекултивация на възстановения терен.
2021-04-16 13:17:45