Обновяват читалището в Берковица

Обновяват читалището в Берковица

Продължават дейностите по оборудване на НЧ „Иван Вазов – 1872“ в Берковица. Доставени и монтирани са мултимедиен проектор и екран. Поставени са театралните столове в големия салон. Доставено е оборудването с аудио и осветителна техника и предстои неговото монтиране в големия, малкия салон и репетиционната зала.

След подписването на Анекс към договор за безвъзмездна финансова помощ между Народно читалище „Иван Вазов – 1872“ в Берковица, се удължи срокът за изпълнение на  проект „Повишаване  качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за народно читалище „Иван Вазов – 1872“ – град Берковица “.

Община Берковица получи кредит, необходим за дейностите по изпълнение на проекта за културната институция. Той ще бъде погасен след превеждане на средствата от ДФЗ.

Усилията на Община Берковица по дейностите, свързани с ремонтирането на НЧ „Иван Вазов – 1872“, имат за цел да удовлетворят необходимостта от добре модернизирана културна институция в града, в която да се развиват многообразни културни дейности и утвърдени събития, на които да се радват жителите и гостите на община Берковица.


1


2021-04-14 11:13:54