Нови стенописи в храм "Свети Дух" в Монтана разказват за Възкресението

Нови стенописи в храм

На предстоящите големи великденски празници храм "Свети Дух" в Монтана ще посрещне вярващите с нови стенописи. Сцената от Слизането на Христос в Ада е завършена и може да бъде видяна високо отляво над църковния иконостас. Стилистиката на стенописа се доближава най-много до този в църквата Света София в Истанбул. В центъра на композицията  е Христос, който "смертию смерт поправ" счупва портите адови и протяга ръце към двамата прародители  Адам и Ева. Те са сред първите, спасени от човешкия род. Сред персонажите са старозаветни патриарси, пророци и царе – Мойсей, Давид, Соломон, Йоан Предтеча.

Христовата победа над ада, освобождението на Адам и оправданието на старозаветния човек е основна тема в Богослужението на празника.

Мракът на ада е осветен от светлината на неговата богочовешка слава. Това е светлината на идващото Възкресение. Под вратата в черната пропаст се вижда  фигурата на княза на мрака - Сатаната. Силата на ада е разрушена и веригите са скъсани.

Храм "Свети Дух" в Монтана е във втори етап на стенописи. Изображенията на светците и библейските сцени са завършени върху северната стена, в момента се работи по южната. По проект община Монтана инвестира за миналата и през тази година общо 500 хиляди лева за стенописите на най-голямата си църква.
2021-04-13 08:55:08