Топлофикация Враца отчита повишено потребление на топлинна енергия

Топлофикация Враца отчита повишено потребление на топлинна енергия

След изготвянето на фактурите на всички абонати за потребената енергия през м. Март от Топлофикация Враца оповестиха анализ на потреблението.


Според анализа Топлофикация Враца е произвела с 22,4% повече топлинна енергия в сравнение с март 2020 година. Причината за по-високото потребление е основно в чувствително по-ниската среднодневна температура през миналия месец. През март 2021 година тя е 5,33, а през март 2020 година 7,96 градуса.

„Друга не по-маловажна причина за повишеното потребление е постепенното разхлабване на мерките. В резултат много училища, детски заведения и административни сгради възстановиха нормалния си ритъм на обучение и работа до 22 март. А през миналата година пълният локдаун бе наложен същия месец, но около седмица по-рано.“ казват от Топлофикация Враца.

От Топлофикация Враца обръщат внимание на абонатите да не закачат пердета и предмети пред отоплителните тела, както и да отопляват само помещения, в които прекарват време, като съвети за оптимизиране на потреблението на топлинна енергия.

„Април се очаква да ни  поднесе температури в доста широк интервал, използвайте разумно топлинната енергия“, съветват от Топлофикация Враца.

„Предвид месечните прогнози за постепенно затопляне на времето, от дружеството ежедневно следим прогнозатаза времето от НИМХ. Съгласно нормативните изисквания в областта на топлоснабдяването при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни НАД +12 ⁰С  и дългосрочна благоприятна прогноза Топлофикация Враца ще започне поетапно спиране на отоплението. Етажни собствености, както и абонатни станции с един собственик или ползвател, които желаят предсрочно спиране на отоплението е необходимо да входират заявление до дружеството при спазване на строги противоепидемични мерки. Същото се отнася и до тези от тях, които желаят отопление и след сроковете, съгласно Наредба за топлоснабдяване, като за целта е нужно да внесат писмено искане с протокол от общото събрание на етажната собственост или от съответния ръководител на учреждение в самостоятелна абонатна станция.

„В тези трудни за всички времена Топлофикация Враца успява да доставя до нашите съграждани една качествена, надеждна, модерна и екологична услуга, като за тази цел от дружеството започва трайна кампания по подмяна на морално остарелите индивидуални разпределители на топлинна енергия с нови отговарящи на европейските изисквания за енергийна ефективност“, завършват от Топлофикация Враца.

 
2021-04-12 11:45:38