150 пакета с хранителни продукти раздадоха на нуждаещи се в Ружинци

150 пакета с хранителни продукти раздадоха на нуждаещи се в Ружинци

Община Ружинци получи три дарения с хранителни продукти от Българска хранителна банка – град София през периода 15.03.2021 г.- 06.04.2021 г.

Пакетите бяха разпределени и раздадени на социално слаби лица, според определението групи за подпомагане както следва: семейства с 1 и 2 деца до 18 годишна възраст – 30 бр., и 60 - самотно живеещи лица в малките населени места от общината: с. Черно поле, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Дражинци, с.Тополовец и с.Динково.

Последното получено дарение е предназначено за 66 лица, съответно 36 деца с увреждания до 18 години и новата група нуждаещи се лица, а именно 30 - лица с увреждания , разпределени в с.Ружинци, с.Дреновец и с.Бело поле. Увеличена е бройката на подпомаганите лица за група „Родители с 1 и 2 деца“ от 30 на 60 семейства.


сн.1
сн.2


2021-04-08 14:07:57