Прокурори натискат за мерки за неотклонение във Врачанско

Прокурори натискат за мерки за неотклонение във Врачанско

С 41 % са се увеличили исканията за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняеми лица, привлечени към наказателна отговорност в съдебния район на Окръжна прокуратура – Враца през изминалата 2020 година. Висок е и броят на уважените от тях в съответните съдилища – 91 %. Това стана ясно по време на годишното отчетно събрание на държавното обвинение в града под Околчица. На него обвинител номер едно Владимир Сираков представи обобщен доклад. В него са включени резултати от работата през предходната година на окръжната и районната прокуратури в града и териториалните отделения в градовете Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра и Оряхово. Участие в заседанието взеха прокурор Николай Любенов – завеждащ отдел „Съдебен“ във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – София Радослав Димов, административният ръководител на Районна прокуратура – Враца Камен Каменов, завеждащият следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца следовател Калин Ангелов, прокурори от окръжната и районната прокуратури, както и следователи от окръжния следствен отдел. Заседанието се проведе в онлайн режим, с оглед спазване на наложените в страната противоепидемични мерки.

През 2020 г. е отчетен много добър показател относно срочността на прокурорските произнасяния – 97,8 % от преписките са били решени в рамките на същата година. Общият брой на наблюдаваните преписки е бил 5966. По всички тях прокурорите в района на Окръжна прокуратура – Враца са се произнесли в законовия едномесечен срок. Прокурор Сираков посочи повишение в броя на образуваните и водени досъдебни производства за престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества. За изминалата година те са били 243 броя. В рамките на предходната година прокурорите от област Враца са осъществявали ръководство и надзор по общо 3836 досъдебни производства, образувани по общия ред, в т.ч. и бързи производства. В съдилищата в района са били образувани общо 948 дела по внесени прокурорски актове, като 1031 лица са били предадени на съд. Отбелязва се положителна тенденция за запазване на относителния дял на внесените в съда обвинителни актове - 300 броя за 2020 г. Много добри показатели за изминалата година са ниският процент върнати дела – 1,26% от внесените в съда прокурорски актове, както и ниският относителен дял на оправданите лица – 1,18%.

 
2021-04-07 09:19:43