Благодарение на общите усилия на служителите и на клиентите месечните фактури за март ще бъдат изготвени в срок

Благодарение на общите усилия на служителите и на клиентите месечните фактури за потребената топлинна енергия през март ще бъдат

Инж. Михайлов, Топлофикация Враца: Благодарение на общите усилия на служителите и на клиентите месечните фактури за потребената топлинна енергия през март, ще бъдат изготвени в срок


„Използвам края на месечната кампания по отчет на топлинната енергия в абонатните станции, както и на индивидуалните разпределители и водомери за топла вода, който се случва в условия на все повече разширяваща се пандемия, причинена от коронавирус, за да благодаря на абонатите. Благодаря от името на всички трудещи се в Топлофикация Враца на всички клиенти, които се вслушаха в нашите съвети за осигуряване на месечните отчети при спазване на най-строги мерки за безопасност! Благодаря на всички наши клиенти, които извършиха самоотчет чрез уебстраницата на Топлофикация Враца или съобщиха показанията на уредите си по телефона. Благодарение на общите усилия на служителите и на клиентите месечните фактури за потребената топлинна енергия през март, ще бъдат изготвени в срок. Те ще бъдат налични както онлайн и на касите на Топлофикация Враца, така и в партньорските мрежи на „Български пощи“ и „Изипей“.“ С тези думи изпълнителният директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов се обърна с благодарност към абонатите, които изключително спазват и наложените мерки от Правителството, и препоръките на Топлофикация Враца.

Инж.Михайлов не пропусна да отбележи, че изминалата седмица е поредната, в която няма регистрирани аварии по топлопреносната мрежа, както и по топлоизточниците. По думите на специалиста това е възможно благодарение на неуморния и усилен труд на всички членове на екипа на Топлофикация Враца.
2021-04-05 10:52:08