Почасови грижи за деца ще предоставят в Кнежа

Почасови грижи за деца ще предоставят в Кнежа

Община Кнежа получи одобрение за финансиране на проект за обособяване на детски кът за предоставяне на почасови грижи за деца в ДГ „Мечо Пух” гр. Кнежа. Средствата, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси”, ще се използват за ремонт и оборудване на помещение в детската градина, където ще бъде обособен детският кът. Забавачницата ще могат да посещават всички деца до 12 г., които по някаква причина не посещават училище, детска градина или детска ясла. Грижите за децата ще се предоставят от безработни лица, които следва да преминат необходимото обучение. Така освен, че ще предоставим нова услуга за родителите и децата, ще осигурим и заетост на наетия персонал за 12 месеца.


2


2021-04-01 14:56:45