Деян Еленков е новият председател на Общински съвет-Берковица

  Деян Еленков е новият председател на Общински съвет-Берковица

На извънредна сесия бе избран нов председател на Общински съвет-Берковица. Сесията бе свикана от общински съветници относно тяхно искане за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет -Берковица Милован Жан Панталеев. Мотивите за искането са системно неизпълнение задълженията му като председател на ОбС – Берковица за повече от три месеца, уронване престижа на институцията ОбС-Берковица, както и доброто име на Община Берковица и законно избраните общински съветници от мандат 2019-2023 г. Присъстваха 11 общински съветници.

Горан Атанасов бе избран да председателства заседанието на Общински съвет – Берковица. Той откри заседанието, след което бе гласуван дневният ред. След избора на временна комисия за провеждане на процедурата за прекратяване правомощията на председател на Общински съвет, за председател на комисията бе избран Георги Зарков, а за членове Борис Цветков и Иван Иванов. След проведено тайно гласуване, с 11 гласа ЗА, единодушно бе взето решение за предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица Милован Жан Панталеев.

Отново след проведено тайно гласуване, с 10 гласа ЗА, бе избран за председател на ОбС-Берковица Деян Еленков. В края на заседанието той благодари на колегите си за гласуваното доверие и сподели, че за него ще бъде чест да бъде председател на ОбС- Берковица, като осъзнава, че това е голяма отговорност към всички граждани на община Берковица.

 


2


2021-04-01 14:31:47